Zmiana wysokości opłaty członkowskiej

Wysokość opłaty członkowskiej na rok 2024 i kolejne lata wynosi 350 zł. Opłatę należy wnosić do końca lutego każdego roku członkostwa na rachunek klubu: 42 1020 3150 0000 3902 0145 6896.