Zarząd Klubu:
Prezes Zarządu – Sylwia Konc,
Sekretarz Zarządu – Grzegorz Arasim,
Skarbnik Zarządu – Anna Frąckiewicz,
Członek Zarządu – Michał Szczyrek,
Członek Zarządu – Arkadiusz Pszeniczka,
Członek Zarządu – Tomasz Kuraś.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji – Jan Kowal,
Wiceprzewodniczący Komisji – Paweł Siwko,
Sekretarz Komisji – Tomasz Wernicki,
Członek Komisji – Tomasz Pawlik.

           Gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy!