Oferta dla szkół i młodzieży

Klub Strzelecki Snajper Lublin działa na największej w województwie Lubelskim krytej 25-cio metrowej strzelnicy mieszczącej się przy ul. Gospodarczej 27. Strzelectwo sportowe jest doskonałą forma zajęć pozalekcyjnych dzięki ćwiczeniom, które pozwalają zwiększyć swoją koncentrację. Strzelectwo sportowe „wycisza” trudy codziennych problemów z jakimi spotyka się młodzież.

W swojej ofercie skierowanej do młodzieży szkolnej KS Snajper Lublin proponuje szkolenia z broni pneumatycznej tak długiej, jak i krótkiej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową broni sportowej oraz techniką strzelecką. Oprócz zajęć teoretycznych prowadzone są również zajęcia praktyczne. 

KS Snajper Lublin zachęca dyrekcje szkół, nauczycieli (szczególnie przedmiotów WF i PO) do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego. Na strzelnicy panują doskonałe warunki do prowadzenia zajęć,  klub dysponuje odpowiednią ilością broni oraz salą wykładową.

Młodzież uzdolniona strzelecko, która wstąpi w szeregi Klubu i będzie regularnie uczęszczała na zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, będzie miała możliwość brania udziału we wszystkich zawodach strzeleckich  organizowanych w województwie lubelskim oraz w zawodach ogólnopolskich.

Strzelectwo sportowe jest doskonałą formą spędzenia wolnego czasu. Klub zaprasza młodzież do odwiedzenia strzelnicy i szczegółowego zapoznania się z ofertą.

Dla grup szkolnych zorganizowanych dokształcających się w ramach zajęć z przysposobienia obronnego, koszt strzelania jest preferencyjny, szczegóły po indywidualnych negocjacjach.

Przyjdź i spróbuj!  Strzelectwo to oryginalne hobby, a może nawet sposób na życie!

Szczegóły zajęć można uzgodnić drogą telefoniczną.