Zmiana numeru klubowego rachunku bankowego

UWAGA!!!

Od dziś zmieniony został numer klubowego rachunku. Wszelkie wpłaty prosimy kierować na poniższy rachunek bankowy w PKO BP SA
42 1020 3150 0000 3902 0145 6896.
Numer rachunku został również zmieniony w zakładce Kontakt.