Przedłużenie licencji zawodniczej PZSS na 2024 r.

Osoby, które złożyły już wniosek o przedłużenie licencji w klubie prosimy o zalogowanie się do portalu PZSS i wysłanie aplikacji poprzez system związku.


Osoby, które mają już wymaganą liczbę startów w zawodach mogą ubiegać się o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS. W tym celu należy dostarczyć do klubu uzupełniony wniosek lub przesłać jego skan na adres sekretarz@snajper.lublin.pl Dodatkowo, na rachunek bankowy klubu należy wpłacić 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) tytułem przedłużenie licencji na rok 2024.