Kurs prowadzącego strzelanie LOK

Aktualizacja: Niestety, z powodu niewielkiego zainteresowania kursem, odwołujemy to wydarzenie.


Przyjmujemy zgłoszenia na kurs “Prowadzącego strzelanie” (uprawnienia –Legitymacja LOK). Zgłoszenia na email lublin.snajper@gmail.com lub telefonicznie 513 130 428.
W zgłoszeniu powinny być zawarte informacje: Imię, nazwisko, PESEL, Data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i numer telefonu.

Kurs jest zaplanowany w terminie 09-10 września 2023 r.
Miejsce: Sala szkoleniowa na ul. Gospodarczej 27 w Lublinie oraz strzelnica sportowa Osówka (GTS Jastrząb).
Koszt: 750 zł ( cena zawiera opłatę za kurs oraz wydanie legitymacji).
Opłatę za kurs należy wnosić na rachunek bankowy klubu: 42 1020 3150 0000 3902 0145 6896. Tytuł wpłaty/przelewu:  Kurs prowadzącego strzelanie LOK.

Pierwszeństwo zapisów mają członkowie KS Snajper Lublin.
Uczestnicy kursu nie muszą być członkami stowarzyszenia o charakterze strzeleckim/kolekcjonerskim ani posiadać patentu oraz licencji zawodniczej PZSS.

Wymagania:
ukończone 21 lat,
– dobry stan zdrowia,

Liczba miejsc ograniczona do 20 osób.

Kurs kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzącego Strzelanie”, wydawanym przez ZG LOK, które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
A) pneumatycznej,
B) palnej bocznego zapłonu,
C) palnej centralnego zapłonu,
D) maszynowej (pistolet),
E) samoczynnej,
F) gładkolufowej (powtarzalna / pump action),
G) gładkolufowej,
H) czarnoprochowej.

Informacje/pytania w sprawie kursu: e-mail lublin.snajper@gmail.com, tel. 513 130 428